Ανακοίνωση του γραφείου της Δημάρχου για το θέμα με τους «κύκΛους»

roula

Αναφορικά με την ανάρτηση που σχετίζεται με τους ….« κύκΛους », έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

1. Η αίθουσα στην οποία αναφέρονται είχε μισθωθεί από το πρ. Δήμο Αμπελακίων για στέγαση του Αθλητικού του Οργανισμού. Με τη συγχώνευση των 2 δήμων του νησιού και την στέγαση του αντίστοιχου νέο-ιδρυθέντος ΝΠΔΔ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π στο Δημοτικό Κατάστημα Αμπελακίων, ο σκοπός για τον οποίον είχε μισθωθεί η αίθουσα, εξέλιπε. Κατά συνέπεια η μίσθωση θα έπρεπε να είχε λυθεί από το 2011. Παρά ταύτα, η μίσθωση διατηρήθηκε για άγνωστους λόγους, και κατά πως φαίνεται, ελλείψει επίσημου εγγράφου παραχώρησης της χρήσης από το Δήμο, η αίθουσα ‘καταλήφθηκε’ αυθαίρετα και φυσικά παράνομα από μία συμπαθή ομάδα πολιτών για την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Το μίσθωμα και τα λειτουργικά έξοδα βάραιναν, φυσικά, το Δήμο.

2. Στα πλαίσια της πολυμέτωπης προσπάθειας για νοικοκύρεμα και συγκράτηση της οικονομικής αιμορραγίας του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισεΟΜΟΦΩΝΑ κατ΄ εφαρμογή του άρθ.5 του Συμφωνητικού Μίσθωσης, να ενημερώσει τον εκμισθωτή κ. Ευστρ. Γεωργαντίδη ότι επιθυμεί να λύσει τη μίσθωση και να αποχωρήσει του μισθίου ύστερα από ένα 3μηνο, όπως προέβλεπε το Συμφωνητικό.

3. Μετά την απόφαση του ΔΣ και συγκεκριμένα χθες 4/12/2014 ο εκμισθωτής με έγγραφο αίτημα του, δήλωσε ότι συμφωνεί με την απόφαση του ΔΣ για λύση της μίσθωσης, αιτούμενος μάλιστα την άμεση παράδοση του μισθίου.

Κατόπιν αυτού, η Δήμαρχος Σαλαμίνας σε εφαρμογή της ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του ΔΣ, ενημέρωσε τον επιδείξαντα έντονο ενδιαφέρον για το θέμα κ. Δημ. Κιούκα για την ανάγκη έγκαιρης εκκένωσης του μισθίου, ώστε τούτο να παραδοθεί στον αιτούντα την άμεση παράδοση κ.Ευστρ. Γεωργαντίδη την Δευτέρα 8/12/2014.

4. Για την ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων των « κύκΛων »,  η Δήμαρχος κα Ισιδώρα Νάννου προθυμοποιήθηκε να επιτρέψει την άσκηση των σε χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Σεληνίων, αλλά τούτο δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους των.

Σαλαμίνα 5/12/2014

Γραφείο Δημάρχου Σαλαμίνας

Facebook Σχόλια
Categories: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

About Author

Write a Comment

Only registered users can comment.