275 Υπάλληλοι μισθοδοτούνται από τον Δήμο Σαλαμίνας…

275 Υπάλληλοι μισθοδοτούνται από τον Δήμο Σαλαμίνας…

Εδώ είναι τα όλα τα ονόματα μαζί με τα κλιμάκια μισθοδοσίας..

Πατήστε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το pdf αρχείο.

https://diavgeia.gov.gr/

Facebook Σχόλια
Categories: ΔΙΑΦΟΡΑ

About Author