Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αποκέντρωση! Υπόσχομαι αυξημένες αρμοδιότητες στους συμβούλους των Δημ. Κοινοτήτων.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αποκέντρωση! Υπόσχομαι αυξημένες αρμοδιότητες στους συμβούλους των Δημ. Κοινοτήτων.


                                    Αναρτήθηκε από SALAMIS-NEWS 
Πηγή

Facebook Σχόλια
Categories: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

About Author