Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυασχολείσε, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά τους θα’ναι..

Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυασχολείσε, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά τους θα’ναι..
«Ησυχίαν είχεν ο Δήμος και αντέλεγε ουδείς, δεδιώς και ορών ότι πολύ το ξυνεστηκός.» (Θουκυδίδης)
Σώπαινε ο λαός, και κανείς δεν μιλούσε, γιατί ήταν φοβισμένος και έβλεπε πως οι συνωμότες ήταν πολλοί.
από τον αναγνώστη μας Α.Κ.
Και φάγανε, φάγανε, φάγανε….

Facebook Σχόλια
Categories: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

About Author