Δήμος Σαλαμίνας. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών

Δήμος Σαλαμίνας. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών

Δήμος Σαλαμίνας. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών ΑΔΑ, ΩΨΙ1Ω1Ε-5ΛΩ.pdf

Facebook Σχόλια
Categories: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

About Author